Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Algemene informatie

-    Een jaarprogramma loopt telkens van september tot met juni van het volgende jaar. 

-    De meeste van onze activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-houders van de Davidsfonds Cultuurkaart maar betalen wel een hogere deelnameprijs.
 
-    Enkel wanneer het op de uitnodiging uitdrukkelijk vermeld wordt, moet er vooraf voor een activiteit ingeschreven worden.
 
-    Alle informatie over deelname aan de activiteiten en de wijze van inschrijven worden in iedere uitnodiging vermeld.